Dokumentacja środowiskowa – przygotowanie i kompletowanie

Poza gospodarowaniem odpadami, oferujemy także pomoc w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowych w Łódzkim. Skompletowanie pełnej dokumentacji jest potrzebne do uzyskania zezwoleń od organów ochrony środowiska na prowadzenie inwestycji. W ramach naszej działalności zajmujemy się doradztwem z zakresu przygotowywania wniosków o wydanie pozwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów, czy zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Ponadto oferujemy pomoc w sporządzeniu innych dokumentów środowiskowych, a także gwarantujemy kompleksowe poradnictwo techniczne. Nasze usługi skierowane są głównie do firm zajmujących się produkcją i przetwarzaniem odpadów oraz do zakładów zbierania i zagospodarowania odpadów.

Zajmujemy się doradztwem w przygotowaniu dokumentacji środowiskowych, a w przypadku takiej potrzeby, przejmujemy ją na siebie. Skupiamy się na doradztwie technicznym i technologicznym poprzedzonym analizą systemu gospodarki odpadami prowadzonym przez klienta.

Gwarantujemy rzetelność i pełne zaangażowanie w przygotowywanie dokumentacji środowiskowej dla klientów z województwa łódzkiego. Naszym kontrahentom pomagamy zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i w chwili kompletowania pism z zakresu obrotu odpadami. W zakres naszych kompetencji wchodzi:

  • opracowanie karty inwestycyjnej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia,
  • sporządzenie raportu o jego oddziaływaniu na środowisko naturalne,
  • sporządzenie raportu o początkowym stanie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych,
  • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji geotechnicznej.

Jak już wspomniano, pomagamy również w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej dotyczącej gospodarki odpadami. Do naszych kompetencji w tym zakresie wchodzi między innymi przygotowywanie wniosków do odpowiednich organów władzy. Sporządzamy i kompletujemy dokumenty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, a także inwentaryzacje i audyty krajoznawcze.

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim klientów i inwestorów z województwa łódzkiego. Obsługujemy wszystkich właścicieli przedsiębiorstw, wytwarzających odpady komunalne i przemysłowe. Doradzamy i sporządzamy dokumentację środowiskową związaną ze sprzedażą, transportem czy utylizacją odpadów.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a skontaktujemy się z Państwem najszybciej, jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej