Czy transport odpadów wymaga zezwolenia?

Mogłoby się wydawać, że transport odpadów nie wymaga żadnych formalności i może go wykonać każdy, kto ma taką potrzebę. Nic bardziej mylnego. Mimo że jeszcze kilka lat temu zagadnienie to było poddane większym restrykcjom prawnym niż dziś, to nadal obowiązują w tym zakresie pewne obowiązki. Niedostosowanie się do przepisów może z kolei rodzić negatywne skutki prawne.

Transport odpadów a zezwolenie

Do 2018 roku każdy podmiot, który zamierzał dokonać transportu odpadów, musiał uprzednio uzyskać odpowiednie zezwolenie. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej, bowiem zezwolenie nie jest wymagane. Nie jest jednak tak, że przewóz można przeprowadzić bez odpowiednich formalności. Przepisy wyraźnie nakazują, aby podmiot uzyskał wcześniej wpis do rejestru BDO. Jeżeli potrzebują państwo pomocy, zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się poradami z zakresu transportu odpadów w łódzkim, dlatego nasi specjaliści z chęcią udzielą niezbędnych informacji.

W tym miejscu warto przytoczyć art. 69 ust 1a, który nakazuje, aby kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, posiadał w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Co grozi za niedopełnienie formalności przed transportem odpadów?

Podmioty, które nie dostosują się do wyżej wymienionych norm prawnych, mogą spodziewać się negatywnych konsekwencji natury prawnej. Brak wpisu do rejestru BDO może skutkować karą administracyjną w granicach od 2 000 do 10 000 złotych. Jeżeli jednak transportujący nie dostarczy odpadów w odpowiednie miejsce, może liczyć się z obowiązkiem zapłaty do100 000 złotych kary. Czasami dochodzi nawet do orzeczenia grzywny przez sąd.

Konsekwencje finansowe nie są jedynymi, które mogą czekać osobę niedopełniającą obowiązków wynikających z ustawy. Warto mieć na uwadze, że w przypadku bardzo dużych lub powtarzających się naruszeń, które zostaną stosownie udokumentowane, sąd może orzec wobec takiego podmiotu nawet karę aresztu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a skontaktujemy się z Państwem najszybciej, jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej