Na czym polega rekultywacja wysypisk?

Stałe dostosowywanie polskiego porządku prawnego do zmieniających się norm unijnych często wymaga wdrażania nowych działań. Mają one na celu przede wszystkim ochronę środowiska, zminimalizowanie produkowanych odpadów, wprowadzanie potrzebnych zmian lub zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami. Jednym z nich jest rekultywacja wysypisk, która jest nieodłącznym elementem radzenia sobie z wpływem zanieczyszczeń na ekosystem.

Czym jest rekultywacja wysypisk?

Proces rekultywacji wysypisk to nic innego jak przywracanie terenom, na których składowano śmieci wartości użytkowych. Chodzi więc o wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie negatywnych skutków ich oddziaływania na środowisko. Takie działanie wdraża się po zamknięciu wysypiska, gdy dochodzi do zakończenia jego użytkowania. Należy bowiem zaznaczyć, że długotrwałe składowanie odpadów na danym terenie nie pozostaje bez znaczenia dla ekosystemu. Konieczne jest więc wdrożenie takich działań, które pozwolą na przywrócenie utraconych wartości określonego obszaru oraz umożliwią jego dostosowanie do otoczenia.

Warto podkreślić, że jest to proces skomplikowany. Składa się na niego wiele etapów w rozumieniu praktycznym oraz teoretycznym. Niezbędne jest dopełnienie kilku formalności wymaganych przez prawo. Prowadzimy kancelarię doradztwa gospodarczego w łódzkim, dlatego służymy pomocą popartą wiedzą oraz doświadczeniem.

Jakie działania podejmuje się w ramach rekultywacji wysypisk?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem wiele zależy od cech szczególnych danego obszaru przeznaczonego na składowanie odpadów. Można jednak wskazać ogólne działania, które najczęściej składają się na proces rekultywacji wysypiska. Należą do nich:

  • przygotowanie – na tym etapie konieczne jest ustalenie przyczyn degradacji oraz przygotowanie projektu, który uwzględni m.in. warunki lokalne danego obszaru, pożądane rezultaty rekultywacji, późniejsze zagospodarowanie terenu oraz kwestie finansowe;
  • rekultywacja techniczna – polega przede wszystkim na dostosowaniu terenu do nowego przeznaczenia;
  • rekultywacja biologiczna/szczegółowa – opiera się na zasadzeniu takiej roślinności, która będzie dostosowana do terenu;
  • przywrócenie gospodarczej użyteczności terenu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a skontaktujemy się z Państwem najszybciej, jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej