O gminnym systemie gospodarowania odpadami

Dzięki gminnemu systemowi gospodarowania odpadami możemy cieszyć się czystym otoczeniem w miejscu swojego zamieszkania. Gdyby takie zarządzanie nie miało miejsca, na każdym kroku spotykalibyśmy śmieci i inne nieczystości. To zadanie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego sprawia bowiem, że zwyczajnie nie opłaca się tworzyć tzw. dzikich wysypisk i pozbywać się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Na czym polega działanie gminy w gospodarowaniu odpadami?

Jak już zostało wspomniane, to właśnie gmina zajmuje się gospodarowaniem odpadami. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prawo określa zakres działań jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie składają się na szeroko pojęte gospodarowanie odpadami.

Do zadań gminy należy między innymi:

  • tworzenie miejsc do pozbywania się odpadów,
  • zwiększanie poziomu recyklingu,
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
  • wyznaczanie i pobieranie opłat za śmieci,
  • zapewnienie pojemników na odpady na osiedlach,
  • dostarczanie mieszkańcom niezbędnych informacji na temat gospodarowania odpadami na terenie gminy (firma odbierająca, ilości śmieci zebranych i poddanych recyklingowi itp.),
  • wyznaczanie zasad odbioru śmieci w regulaminie,
  • tworzenie i realizowanie planu gospodarki odpadami,
  • zajmowanie się sprawami z zakresu unieszkodliwiania odpadów,
  • inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zakres zadań realizowanych przez gminę w zakresie gospodarki odpadami jest bardzo szeroki i może się różnić pomiędzy poszczególnymi gminami. Oferujemy doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w łódzkim, dlatego zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści udzielą Państwu kompleksowej porady z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru oraz norm unijnych i krajowych. Stawiamy przede wszystkim na wszechstronną efektywność oraz kompleksowe podejście.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a skontaktujemy się z Państwem najszybciej, jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej